ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Κλάδος Φιλοξενίας - Αναψυχής

φιλοξενίας-αναψυχής-icon

Αναπτύσσουμε καινοτόμες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες καταγράφοντας αξιόλογες επιτυχίες τόσο στη παρακολούθηση των πεπραγμένων μέσω οικονομικών αναφορών όσο και στην αξιολόγηση δομών και στην ανάπτυξη με αύξηση κύκλου εργασιών και αποτελεσμάτων.

Συνεργαζόμαστε με πολυτελείς και διεθνώς αναγνωρισμένες ξενοδοχειακές μονάδες στις οποίες παρέχουμε φάσμα υπηρεσιών με σκοπό να συνδράμουμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της πλέον κατάλληλης στρατηγικής. Η εμπειρία μας στο κλάδο του Τουρισμού μας καθιστά χρήσιμους συνεργάτες για την είσοδο νέων και για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Οι συνεργάτες μας επιχειρούν στους κάτωθι Τουριστικούς τομείς:

  • Ξενοδοχειακές Μονάδες
  • Ναυτιλιακούς και Τουριστικούς πράκτορες
  • Ταξιδιωτικά γραφεία
  • Resorts
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο