ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες

Λογιστικές

Τήρηση Απλογραφικών και Διπλογραφικών Βιβλίων όλων των τύπων επιχειρήσεων και συνολική επίβλεψη λογιστηρίου στην έδρα σας

Συμβουλευτικές

Αξιολόγηση κερδοφορίας, προτάσεις αναδιοργάνωσης, επιχειρησιακά πλάνα, στρατηγικές εξωστρέφειας-εξαγωγών, μελέτες βιωσιμότητας

Φορολογικές

Φορολογικός σχεδιασμός, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, ενάρξεις-διακοπές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων

Ελέγχου-Διασφάλισης

Βελτίωση λειτουργίας ενός οργανισμού, ρύθμιση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, αξιολόγηση διαδικασιών

Προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις,
εγγυημένη ποιότητα υπηρεσιών

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας,
δώστε στην επιχείρησή σας την επιτυχημένη πορεία που θέλετε!

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο