ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Κλάδος Ναυτιλίας

ναυτιλίας-icon

Αναλαμβάνουμε ναυτιλιακές εταιρίες από την σύσταση τους μέχρι και την κατάρτιση οικονομικών αναφορών σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που απαιτεί η Διοίκηση (IFRS, US GAAP, ΕΛΠ). Συνδράμουμε στη σύσταση υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου για την διασφάλιση της εταιρίας και καταρτίζουμε κανονισμούς και εγχειρίδια διαδικασιών ανά θέση εργασίας.

Οι συνεργάτες μας στον κλάδο Ναυτιλίας είναι:

  • Εταιρίες ενοικίασης σκαφών
  • Διαχειρίστριες Εταιρίες
  • Λιμενικοί Οργανισμοί (Δημόσιος Τομέας)
  • Ναυτιλιακοί πράκτορες
  • Ναυλομεσίτες (Chartering)
  • ΝΕΠΑ
  • Πλοιοκτήτριες Εταιρίες
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο