ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Κλάδος Δημοσίου

δημοσίου-icon

Διαθέτουμε εξειδίκευση σε θέματα νομοθεσίας των Δημόσιων Οργανισμών και Φορέων του Δημόσιου, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες κατάρτισης επιχειρησιακών - στρατηγικών σχεδίων, υπηρεσίες κατάρτισης απολογισμών (μηνιαίων - τριμηνιαίων), υπηρεσίες διασφάλισης και εσωτερικού ελέγχου, συμβουλευτικές υπηρεσίες κατάρτισης κανονισμών και εγχειριδίων λειτουργίας, υπηρεσίες κατάρτισης χρηματοοικονομικών αναφορών βάσει ΔΠΧΑ, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μισθοδοσίας και συμμετέχει σε ομάδες εργασίες για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών.

Συνεργαζόμαστε με τους παρακάτω φορείς Δημοσίου Τομέα:

  • ΔΕΚΟ
  • Δημόσια Υγεία/Νοσοκομεία
  • Δημοτικές επιχειρήσεις
  • ΕΕ και θεσμικά όργανα της ΕΕ
  • Ιδρύματα
  • Κεντρικής κυβέρνησης
  • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο