Από τον Μάϊο οι ασφαλιστικές εισφορές στις αμοιβές διαχείρισης σε Ο.Ε.-Ε.Π.Ε.

Τον περασμένο Απρίλιο, ομολογουμένως με μεγάλη χρονική καθυστέρηση, είχε δημοσιευθεί η εγκ. Δ.15/Δ’/619/15/13-04-2018 του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών σύμφωνα με το νόμο 4387/2016 και δόθηκαν διευκρινίσεις για το μείζον αυτό θέμα που απασχολούσε επιχειρηματίες και φοροτεχνικούς από την έναρξη εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού νόμου. Παρά το γεγονός ότι στην εγκύκλιο αυτή ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης των αμοιβών διαχείρισης σε Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. η 1.6.2018, εντούτοις πρακτικά ήταν αδύνατο να παρακρατηθούν και να αποδοθούν ασφαλιστικές εισφορές, αφού δεν είχε κοινοποιηθεί η εγκύκλιος του Ε.Φ.Κ.Α. με τον καθορισμό των πακέτων κάλυψης, των ποσοστών ασφάλισης και γενικότερα των λεπτομερειών για την υποβολή των Α.Π.Δ. στις εν λόγω περιπτώσεις.

Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους (σ.σ. 21.2.2019) κοινοποιήθηκε ένα έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ. πρωτ. Φ.10141/44090/1189/2019 που ουσιαστικά πρόκειται για απαντητικό έγγραφο προς τον ΕΦΚΑ, έτσι ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. στη σύνταξη και κοινοποίηση της εγκυκλίου με όλες τις λεπτομέρειες για την ασφάλιση των υπόψη περιπτώσεων. Από το ανωτέρω απαντητικό έγγραφο προέκυψαν τα ακόλουθα:

  1. Συνολικό ποσοστό ασφάλισης αμοιβών διαχείρισης διαχειριστών σε Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: 34,10 % [δηλαδή χωρίς συνεισπραττόμενα (υπέρ Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. & Ο.Ε.Ε.), δεδομένου ότι η άσκηση καθηκόντων διαχειριστή, δεν έχει χαρακτηριστικά εξαρτημένης εργασίας, καθώς η αμοιβή διαχείρισης δεν απορρέει από σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας, αλλά εκ της εταιρικής τους ιδιότητας].
  2. Συνολικό ποσοστό ασφάλισης αμοιβών διαχείρισης (τρίτων) σε Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: 41,06% [με συνεισπραττόμενα (υπέρ Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. & Ο.Ε.Ε.), γιατί εν προκειμένω έχουμε περίπτωση πρόσληψης τρίτου προς τούτο προσώπου].

Σήμερα, ο κόμβος εξασφάλισε σε αποκλειστικότητα μια σημαντική είδηση. Το υπ. Εργασίας, μετά τη μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των εγκυκλίων από τον Ε.Φ.Κ.Α. για την παρακράτηση και την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών, για λόγους χρηστής διοίκησης, αποφάσισε να τροποποιήσει την εγκύκλιο Δ.15/Δ’/619/15/13-04-2018, μόνο ως προς το χρόνο έναρξης εφαρμογής για την επιβολή ασφαλιστικών εισφορών στις εν λόγω αμοιβές διαχείρισης, από τον Μάιο και συγκεκριμένα να ισχύει από 2.5.2019 — λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς— (σ.σ. από 1.6.2018 που όριζε αρχικά). Σύμφωνα με πηγές τους κόμβου κατά πάσα πιθανότητα η νέα αυτή εγκύκλιος θα κοινοποιηθεί εντός της ημέρας και ταυτόχρονα μέχρι τα μεσάνυχτα θα κοινοποιηθούν και οι εγκύκλιοι από τον ΕΦΚΑ με τα πακέτα κάλυψης καθώς και όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες.

Ομολογουμένως, είναι μια θετική εξέλιξη γιατί όλο αυτό το διάστημα είχε δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση αναφορικά με το ζήτημα αυτό, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που παρακράτησαν ασφαλιστικές εισφορές χωρίς ωστόσο να μπορούν να τις αποδώσουν στον ΕΦΚΑ αφού δεν υπήρχαν τα πακέτα κάλυψης, κ.λπ. ώστε να υποβληθούν οι Α.Π.Δ. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές στις εγκυκλίους που θα δημοσιευθούν σήμερα θα δίνονται όλες οι λεπτομέρειες για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει μέχρι σήμερα, ενώ θα κοινοποιούνται και οδηγίες για λοιπά ζητήματα που μέχρι σήμερα δεν είχαν διευκρινιστεί.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο